ქადაგებები

ქადაგება

29.10.2017

 

შეუდექით ღმერთსა და წმინდანები გაგიყვანენ ღმერთამდე!

19.10.2017

 

მარიამობა

28.08.2017

 

მადლიანი გიორგიწმინდა

02.09.2012

 

წასულია იმ ქვეყნის საქმე, სადაც მართალი სიტყვა არ ფასობს!

19.03.2017

 

ენა, მამული, სარწმუნოება


 

ისმინეთ ჩემი ყოველთა და გულისხმა– ყავთ!

28.08.2015

 

ვინ–მე იტყოდის ძლიერებათა უფლისათა!

25.06.2015

 

აღდგომა ქრისტესი

12.04.2015

 

მზეო სიმართლისაო, რომელი აღმობრწყინდი მაღლით!

7.01.2015

 

მწყემსმან კეთილმან სული თვისი დადვის

23.11.2014

 

უფლისა მიერ წარემართების სვლაი კაცისაი!

8.06.2014

 

წყალობა მნებავს და არა მსხვერპლი

18.05.2014

 

უკუეთუ გიყვარ მე,მცნებანი ჩემნი დაიმარხენით

6.05.2014

 

მე ვარ აღდგომა და სიცოცხლე ვინც მე მიწამებს, კიდევაც რომ მოკვდეს, იცოცხლებს!

20.04.2014

 

ესე არს ძე ჩემი საყვარელი, რომელ მე სათნო ვიყავ

19.01.2014

აჰა ესერა ღმერთი შემწე ჩემდა არს!

12.01.2014

 

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა

7.01.2014

 

ხატსა შენსა თაყვანი ვცე მეუფეო!

27.10.2013

 

ხსნა მხოლოდ უფალშია

20.10.2013

 სვეტი ნათლისა

6.10.2013

 

ღმერთი ჩემი ხარი შენ, და აღგამაღლო შენ!

27.09.2013

 

ცისა მნათობი

21.09.2013

 

რომელსა არა ჰრწმენეს დაისაჯოს

1.09.2013

 

სათნო ვიყვენით ქრისტესათვის

28.08.2013

 

შეინანეთ და გრწმენინ სახარებისაი

18.08.2013

 

ვიყვარებოდეთ ურთიერთ არს, რათა ერთობით აღვიარებდეთ

11.08.2013

 

დიდება მოთმინებისა შენსა უფალო იესო!

26.05.2013

 

მწყემსი კეთილი

11.11.2012

 

ამაღლება

24.05.2012

 

საიდუმლო უფლისა

21.03.2012

 

ამაოება წუთი სოფლისა!

17.03.2012

 

სტუმრად მამა გიორგისთან

23.02.2012

 

დიდ არს უფალი ღმერთი ჩვენი

04.12.2011